Segnáre 17, Bratislava +421 2 207 603 86

MODERNÝ VENDING

Zaoberáme sa vývojom a výrobou telemetrických zariadení s prepojením na inteligenciu samotných strojov ...

Ponúkame služby šité na mieru od rôznych dodávateľov. Dodáme Vám najvhodnejšiu technológiu ...

Telemetria v reálnom čase. Naštartujte Váš rýchly rast s inteligentnými systémami od nás ...

S našimi technológiami Vaše bezobslužné zariadenia pod našim dohľadom 24-hodín/denne.

30% zníženie prevádzkových nákladov
12% zvýšenie zisku

Naštartujte Váš rýchly rast s inteligentnými systémami od nás !
  • Úplný dohľad nad zariadením
  • Optimalizácia procesov
  • Zvýšenie efektivity a úspora financií
  • ON LINE vyhodnotenie = ONLINE riadenie
  • Plánované, ako aj predvídané predaje = proaktívnejšie a kvalitné rozhodnutia
  • Moderné bezhotovostné a mobilné platby
RiešeniaProdukty